Мобилности на специализанти, преподаватели и студенти от МУ-Пловдив ще се договорят с обществена болница във Франция