Много добри резултати на редовните приемни изпити в УХТ – общо десет отлични оценки