Млади предприемачи мерят сили в Икономически университет-Варна