Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ продължава да се развива устойчиво и да отстоява своите академични принципи, ценности и дългогодишни традиции