Международна научна конференция „Четвъртата индустриална революция и Балканите“ започва във ВСУ „Черноризец Храбър“