Международна конференция на ПУ „Паисий Хилендарски” даде тласък на учените да решат проблемите на Зеления преход