Машинното обучение като иновативен метод в рентгеновите изследвания