Магистри на ВСУ по международно право и сигурност изследваха древните укрепителни съоръжения в Провадия-Солницата