Магистърска програма на ВСУ „Черноризец Храбър“ ще подготвя психолози, които изследват фирмената среда