Людмила Гашевска говори за потребностите на човека или какво ни мотивира - Пирамида на Маслоу