Лятната научна сесия 2024 на Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ събира водещи учени и експерти в областта на правото и сигурността