Конференцията на INSAIT среща български ученици от топ гимназии със световноизвестни учени в информатиката и изкуствения интелект