"Клубът на криминалиста" създаде "Корпус на поемните лица" и в Пловдив