Катедра “Информатика” на ВСУ „Черноризец Храбър“ организира „STE(A)M форум – Варна“