Кариерна борса срещна студентите на ВСУ „Черноризец Храбър“ с бизнеса