Изследовател, работил по създаването на автономни автомобили в Google, ще участва в първата техническа конференция на INSAIT