Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер е новото име на Института на УНСС