Иновативен проект на ВСУ „Черноризец Храбър“, ТУ – Варна и Пловдивският университет “Паисий Хилендарски”