Инициативата „Влез в зеления кръг“ действа като катализатор за въображението и творчеството на учениците