Инициатива за развитие на дигиталните умения на гимназисти в ерата на AI стартира през септември