Информационен ден за кандидат-студенти: 18. ноември 2023 г.