Информационен ден за кандидат-студенти: 13. март 2023 г.