Генералният директор по лозата и виното Пау Рока стана "Доктор хонорис кауза" на УХТ