Форумът за НПО на Американския университет среща за седми път граждански организации и студенти