Факултет "Международна икономика и администрация" инициира създаването на постоянно действащ форум „Изкуството на комуникацията“