ФОНДЪТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВИДОВЕ „МОХАМЕД БИН ЗАЙЕД“ РЪКОВОДИ ПРОЕКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДИВИЯ ЛОВЕН СОКОЛ В ЮЖНИТЕ БАЛКАНИ