Европейската комисия присъди Еразъм харта за висше образование на Варненския свободен университет