„Еразъм+“ отведе второкурсничка на ВСУ „Черноризец Храбър“ в един от най-добрите полски университети