Ековикторина за ученици слага фокус върху климатичните промени