„Еконт“ и „Заедно в час“ обединяват усилия в инициативата „Куриери на бъдеще“