Една седмица имат училищата да кандидатстват за обучителната програма "Училища за пример"