Единственото акредитирано в България дистанционно обучение по информатика и компютърни науки е във ВСУ „Черноризец Храбър“