Единственият действащ академик в Пловдив е преподавателят от УХТ Атанас Павлов