ERP Academy и ВУЗФ стартират образователна стипендия за учители