Джордж Кремлис: ВСУ "Черноризец Храбър" е първият в Европа, който разработи магистърска програма по кръгова икономика