Две уикенд състезания в АУБ провокират уменията на студенти и гимназисти