Две български училища получиха световно признание за екологичните си дейности