Дванадесетокласници показаха своите знания и таланти по време на MultiTalent Quest 2023 в АУБ