Дуалното обучение у нас се нуждае от реформа, професионалните гимназии не успяват да организират стажове