Доц. д-р Красимир Тодоров е новият декан на академичната програма на ВУЗФ