Доц. Христо Спасов: Обучението в УХТ е стратегически правилният избор