Доклад проследява развитието в образователната система в България