Договор за партньорство между Черноморската академия за сигурност и Центъра за иновации и киберсигурност към университет "Ариел" в Израел