Директорите трябва да притежават определени умения и нагласи и това не е субективно