Дипломира се първият випуск курсисти "Асистент на лекар по дентална медицина"