Девет български училища и детски градини спечелиха финансиране от Фондацията за екологично образование