Дългогодишният преподавател и юрист Масис Хаджолян бе удостоен със званието "Почетен професор на ВСУ "Черноризец Храбър"