ДИГИТАЛНИТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СА АКЦЕНТ В НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ “ИНТЕЛИГЕНТНО БЪДЕЩЕ”