Д-р Мариана Райкова се присъединява към говорителите, които ще бъдат част от първата техническа конференция на INSAIT