Четири пълни шестици на втория предварителен изпит в УХТ